Otto B. de Kat (1907-1995)

RKD STUDIES

Otto B. de Kat (1907-1995) : Het complete oeuvre

Hans Wijgergangs

Deze oeuvrecatalogus geeft een beredeneerd overzicht van het complete werk van Otto B. de Kat. Alle schilderijen, tekeningen en prenten worden in chronologische volgorde gepresenteerd, waardoor de samenhang en ontwikkeling worden verduidelijkt. De begeleidende artikelen geven niet alleen een biografisch overzicht, maar bieden ook een kunsthistorische context. De catalogus is in nauwe samenwerking met de Stichting Otto B. de Kat ontwikkeld.

Eindredactie: Ton Geerts

Gepubliceerd in 2013
Opnieuw verschenen op 22 september 2020

Laatst gewijzigd op 1 december 2020

Aan deze website wordt nog gewerkt.

Omslag afbeelding
Otto B. de Kat
Zelfportret met sigaret, 1952 (dated)
canvas, oil paint 50 x 40,5 cm
upper left : de Kat 52
Private collection


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree