Otto B. de Kat (1907-1995)

RKD STUDIES

1.6 Toelichting op de catalogus

Dit overzicht van het complete oeuvre van Otto B. de Kat is in eerste instantie geordend op de toegepaste techniek. Achtereenvolgens zijn in chronologische volgorde alle bekende schilderijen, werken op papier en grafiek gegroepeerd in perioden van enkele jaren. Deze groepering is niet inhoudelijk gemotiveerd, maar dient slechts de overzichtelijkheid van de presentatie. Alle nummers uit de oeuvrecatalogus uit 2002 zijn opgenomen, aangevuld met de werken die na 2002 zijn opgedoken of in de catalogus ontbraken.

Titel
Titels van kunstwerken zijn zo veel mogelijk door de kunstenaar gegeven. Doorgaans zijn de titels aangehouden waaronder het werk in de oeuvrecatalogus uit 2002 bekend is.

Datering
De Kat dateerde zijn werk vooral na de beginperiode veelal met een jaartal achter de signatuur. Ongedateerde werken zijn op grond van stijl/onderwerp waar mogelijk bij benadering gedateerd en gecatalogiseerd in de bijbehorende periode.

Techniek
Met ‘schilderijen’ worden met olieverf of acrylverf geschilderde kunstwerken op doek, papier, paneel of andere ondergrond bedoeld. Wat het geschilderd oeuvre van De Kat aangaat, betreft het bijna uitsluitend olieverf, vrijwel steeds op doek. Onder de noemer ‘tekeningen’ vallen alle originele werken op papier (dus geen grafiek) in alle mogelijke technieken, zoals krijt, potlood, aquarel of gemengde techniek. Ook de affiche-ontwerpen zijn als tekening gecatalogiseerd. Als ‘grafiek’ zijn alle gedrukte kunstwerken opgenomen. Grafiek is synoniem met prentkunst en omvat alle mogelijke technieken, zoals ets, litho, zeefdruk, houtsnede, linosnede. Een ex libris is een toegepaste vorm van grafiek, bedoeld als eigendomsmerk voor een boek. Vaak is een ex libris voorzien van een (symbolische) afbeelding en een motto of de naam van de eigenaar van het boek.

Maten
Afmetingen van schilderijen zijn gegeven in centimeters, die van werken op papier (tekeningen en grafiek) in millimeters.

Signatuur
Indien gesigneerd, gemonogrammeerd of voorzien van ander opschrift, volgt de transcriptie ervan na de aanduiding van de positie. Bijvoorbeeld: ‘rechtsonder: de Kat ‘49’. De Kat signeerde vrijwel uitsluitend met alleen zijn achternaam ‘de Kat’ gevolgd door het laatste deel van het jaartal van vervaardiging.

Collectie
Openbare collecties (musea, openbare instellingen) worden getoond met naam en plaats, eventueel met inventarisnummer van het kunstwerk. Als het kunstwerk eigendom is van een particulier wordt volstaan met de aanduiding ‘particuliere collectie’.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree