Otto B. de Kat (1907-1995)

RKD STUDIES

1.5 Literatuur

Van en over Otto B. de Kat zijn vele publicaties verschenen. Zijn werk is vanaf 1929 zeer regelmatig tentoongesteld. Zie voor een overzicht Westerik e.a. (2002/2011). Hieronder staan de monografieën over De Kat vermeld:

Couvée, D.H.; K.G. Boon
Otto B. de Kat, Haarlem (Frans Halsmuseum, Haarlem/Museum Henriette Polak, Zutphen) 1978

Goedings, Truusje
Otto B. de Kat: het later werk: schilderijen en aquarellen 1978-1994, Bussum 2008

Jaffé, H.L.C.
Otto B. de Kat, Amsterdam (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) 1972

Redeker, H.
Otto B. de Kat, Venlo 1984

Slooff, A.
'Otto B. de Kat', Groningen (ongepubl. doctoraalscriptie Academie Minerva) 1988

Westerink, Gerard; Truusje Goedings; Herman van Run
Otto B. de Kat 1907-1995: leven en werk, Bussum 2002 (2e dr. verscheen in 2011)


De begeleidende teksten in deze RKDMonograph zijn grotendeel gebaseerd op:


Wijgergangs, H., '‘Iets wat er niet is kan ik niet naar mijn wil veranderen’. Ontsluiting oeuvredocumentatie van Otto B. de Kat (1907-1995)', RKD bulletin 1 (2005), pp. 40-46


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree